Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/07/2021 18:02, số lượt xem: 121

Ai mà bắt được ta đây!
Trói ta bằng một sợi dây vô hình
Ông tơ gọi đó dây tình
“Xích thằng” trời buộc cho mình với ta
Người khôn sao khéo khéo là
Úp đôi 3 lại ắt là chung tay
Chỉ vàng thắm lại từ đây
Ơn nàng ta đã một ngày nên đôi
Ngả nghiêng, nghiêng ngả đất trời
Ai mà chẳng biết chuyện tôi với nàng
Kẻ đưa người đón rộn ràng
Xe hoa đợi sẵn xin nàng theo anh.

21/7/2017