Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/08/2021 09:14, số lượt xem: 77

Chang chang dười nắng ban trưa
Con chuồn chuồn ớt đung đưa cọc rào
Cọc rào cắm ở bờ ao
Soi mình đáy nước, đuôi cao hơn trời

Giống này kể cũng lạ đời
Mưa thì nó gét, nắng thời nó yêu
Trả ơn trời được bao nhiêu
Mà sao mày cứ dương diều khoe đuôi

Ơn trời tôi trả đấy thôi
Trời ưa cái món diều tôi nó mềm...
Thân hình tôi, đấy ông xem
Trời mê tôi để, ai thèm chi ông!

10/6/2016