Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/02/2021 08:29, số lượt xem: 199

Tặng em với cả tấm lòng
Ngày tình yêu có cả mong với chờ
Chả gặp nhau vẫn trong mơ
Vẫn nồng vẫn nhiệt chẳng mờ chẳng phai
Ra giêng ngày rộng tháng dài
Du xuân covid cho ai chạnh lòng
Một ngày chín nhớ mười mong
Một ngày đôi mắt chong chong một người

14/2/2021