Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2006 03:52

將竄留詩

珍重郭四郎,
臨行不得別。
曉漏動離心,
輕車冒殘雪。
欲出主人門,
零涕暗嗚咽。
萬里隔關山,
一心思漢月。

 

Tướng thoán lưu thi

Trân trọng Quách tứ lang,
Lâm hành bất đắc biệt.
Hiểu lậu động ly tâm,
Khinh xa mạo tàn tuyết.
Dục xuất chủ nhân môn,
Linh di ám ô yết.
Vạn lý cách quan san,
Nhất tâm tư Hán nguyệt.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Qúi thay Quách tứ lang,
Cất bước không đành biệt.
Lậu sớm động người đi,
Xe nhanh chạm xế nguyệt.
Muốn ra cửa chủ nhân,
Uá rụng lệ thê thiết.
Vạn dặm cách quan san,
Một lòng trăng Hán tiếc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quách Tứ Lang tâm tư trân trọng
Lên đường không nỡ động chia tay
Đồng hồ báo ly biệt giây
Xe xông vào đám tuyết dầy đang tan
Qua cửa lòng ngổn ngang mọi lối
Lệ quanh tròng nén nỗi nghẹn ngào
Biên thuỳ vạn dặm đi vào
Nhớ trăng đất Hán lòng nào khôn nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Trân trọng Quách Tứ chàng
Sắp đi không lời biệt
Giờ sáng động lòng chia
Xe nhẹ vượt tàn tuyết
Muốn rời nhà chủ nhân
Nước mắt trong lòng nghẹn
Vạn dặm cách quan san
Một lòng trăng Hán luyến.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trân trọng chàng Quách tứ kia ơi,
Không đành cất bước để xa rời.
Giọt đồng sớm báo cho người biệt,
Xe chạm nhanh vào tàn tuyết hơi.
Ra cửa chủ nhân muốn cất bước,
Nghẹn ngào uá rụng lệ tuôn rơi.
Quan san vạn dặm người xa cách,
Trăng Hán một lòng tiếc chẳng nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời