Ðêm xuân gió nhẹ lạnh căm căm,
Ðom đóm theo hoa lướt buổi rằm.
Nỗi niềm buồn tủi nào ai thấy,
Áo biếc cô đơn dưới bóng trăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.