Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2019 22:00

臨別詩贈

提夷又見孟常君,
愛我洄之吳主人。
雲水低徊臨別際,
詩餘豪興酒餘醺。

 

Lâm biệt thi tặng

Đề Gi hựu kiến Mạnh Thường Quân,
Ái ngã Hồi Chi Ngô chủ nhân.
Vân thuỷ đê hồi lâm biệt tế,
Thi dư hào hứng tửu dư huân.

 

Dịch nghĩa

Đến Đề Gi gặp người hào hiệp như Mạnh Thường Quân,
Đáng yêu thay chủ nhân họ Ngô hiệu Hồi Chi.
Lúc chia tay, lòng nghĩ luẩn quẩn về sự hợp tan như mây nước,
Thơ còn thừa hứng, rượu còn dư để uống tới say.


Bài thơ được chép trong thi tập của Trần Đình Tân 陳廷賓 (1893-1979) hiệu Hà Trì, với chú thích: “Niên hiệu Bảo Đại năm Nhâm Ngọ (1942) mùa xuân, có một nữ sĩ ở Bến Tre chơi xuân đến nhà Ngô Lê Tố tự Hồi Chi ở Đề Gi, Phù Cát, lúc từ biệt làm thơ này tặng Tố”. Trần Đình Tân có hoạ lại bài thơ này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Đề Gi lại gặp Mạnh Thường đây!
Ngô chủ Hồi Chi đáng mến thay!
Lâm biệt rượu thơ hào hứng bấy
Hợp tan thao thức nước cùng mây!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đề Gi hào hiệp Mạnh Thường Quân,
Đáng mặt Ngô Hồi Chi chủ nhân.
Tan hợp nước mây lòng luẩn quẩn,
Thơ thừa hào hứng rượu dư say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đến Đề Gi gặp Mạnh Thường Quân
Yêu lắm Hồi Chi Ngô chủ nhân
Mây nước hợp tan tình cách biệt
Lòng thơ lai láng rượu say nồng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời