Ai trồng cây ai trồng cây người đó có tiếng hát
Trên vòm cây trên vòm cây chim hót lời mê say

Ai trồng cây ai trồng cây người đó có ngọn gió
Rung cành cây rung cành cây hoa lá đùa lay say

Ai trồng cây người đó có bóng mát
Trong vòm cây quên nắng xa đường dài

Ai trồng cây người đó có hạnh phúc
Mong chờ cây mau lớn theo từng ngày

Ai đi trồng cây, em trồng cây!
Ai đi trồng cây, em trồng cây!