Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 14:16

Tặng Yên Đức

Thôi anh cứ vui đi, bạn của thời mơ mộng,
Cuộc đời khiến anh thành Giám đốc Ngân hàng.
Quay trở lại, nhiều điều qua hết cả,
Thế sự vơi đầy, ngắn chẳng tầy gang!

Thơ để lại dăm câu, người tri kỷ hãy còn
Thị xã dâu da xoan, mùa tiếp mùa lại chín...
Thị xã thuở trẻ trai, xót xa và bịn rịn,
Hóng gió bụi than về, ngoáy lỗ mũi còn đen!

Lịch sử đã sang trang, cuộc sống khá lên nhiều,
Những vất vả chiến tranh, hầu như dần xoá hết,
Mọi giá trị thuở xưa, quen đo bằng sống - chết
Thì hôm nay gắn chặt với giàu - nghèo!

Thôi anh cứ vui đi, bạn của thời mơ mộng,
Gắng làm chủ đồng tiền, như làm chủ trang thơ...
Để đến lúc - mọi trò chơi khép lại,
Thì đời ta không hổ thẹn bao giờ!


1993

Nhà thơ Yên Đức (1942–2003), quê Quảng Ninh. Thơ anh xuất hiện từ thời chống Mỹ và gắn bó nhiều với cảnh vật và con người vùng than. Anh đã từng làm Giám đốc Ngân hàng Uông Bí một thời kỳ dài sau giai đoạn Đổi Mới.

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010