Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 14:49

"Xin Ngài vui lòng điền vào chỗ trống:
Tiểu sử, văn bằng, tác phẩm, công trình...
Ngài sẽ vinh dự có tên
Trong Từ điển danh nhân thế giới!".

"Who is who"
"Danh sách được dày công chọn lọc,
Chúng tôi tiến hành nghiên cứu toàn cầu,
Nhưng để Ngài không bị sót tên,
Xin gửi về địa chỉ kèm theo
Chỉ có 200 đô la lệ phí!"

"Who is who"
Tài năng nào ai đã dễ biết ai?
Nhưng nếu Từ điển "lên đời" cho "5000 danh nhân"
Thì nhà biên soạn đã bỏ túi 1 triệu đô la chắc chắn!

Hai "danh nhân tầm phơ" ngồi uống bia vỉa hè
Cùng chìa ra bức thư mời danh giá:
- Hai trăm đô, đủ uống bia nhoè, cậu ạ,
Dại gì mà "Hu" với chả "Hu"!


2006

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010