Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 13/06/2020 19:41

Bong bóng mưa
Nhỏ nhoi
Mong manh thế thôi...

Cớ sao nó có thể hơn chúng mình
Mở hết tấm lòng ra tới tận cùng
Phản chiếu trọn vòm trời bảy sắc?!


Nguồn: Thơ Bằng Việt (1986 - 2016), NXB Văn học, 2020