Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 29/06/2009 03:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Thập Tứ Cách Cách vào 29/06/2009 22:47

Cổ rồi... Gió thổi mùa thu,
Tình tang nhịp võng, lời ru - cổ rồi!

Áo the, quần đũi, yếm sồi,
Mớ ba, mớ bảy... em ngồi cùng ai?
Cổ rồi - con vạc, con trai,
Môi trầu cắn chỉ, khuyên tai - cổ rồi!  

Duyên xưa đã tếch về trời
Tít mù tăm...cuốn một thời lùi xa,
Cuội già buồn với gốc đa,
Đánh rơi cổ tích, trăng già trơ trơ!

Cổ rồi - khép nép, mộng mơ,
Tìm đâu áo trắng ngây thơ, chung tình!


2002

Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010