Chưa có đánh giá nào
4 bài thơ
Tạo ngày 07/07/2014 12:35 bởi Vanachi
Tập thơ in cùng Vũ Quần Phương.