Chưa có đánh giá nào
1 bài thơ
Tạo ngày 01/11/2018 20:49 bởi hongha83
Ký sự thơ gồm 3 phần
1 - Đêm Trường Sơn và người kể chuyện
2 - Đi dọc tuyến đường
3 - Những ngày chuyển tiếp lớn lao

 

Đêm Trường Sơn và người kể chuyện