Men theo tiếng chim bồ câu ấy
Tôi tìm kiếm bạn đây
Cánh rừng cao đã che hết trời mây
Trên đường nhỏ
Một bông bồ công anh lạc lối
Dẫn tôi đến với ao hồ xanh tối
Giữa bóng hình lay nhẹ soi trong nước
Tôi tìm thấy bạn rồi
Ánh mắt kia trông sâu hút xa xôi