Ánh nến
Trên mỗi khuôn mặt chập chờn
Không hề lưu vết tích
Hoa sóng của bóng hình
Gợn nhẹ trên bức tường trắng tinh
Chiếc đàn treo trên vách
Vẳng tiếng ngấm ngầm
Ánh đèn bão lập lờ in bóng nước
Lẩm bẩm thì thầm.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)