Ánh mắt xa lạ của chúng tôi
Gặp nhau trên ngã tư đường
Như chạm vào nhau hai ly rượu đắng
Không âm thanh mà trong tĩnh lặng
Trên đầu chúng tôi
Ngôi sao tạo nên nút chết đó rồi!
Như giữa khổ đau và vui sướng
Một ngấn lệ không thể nào lau
Thế là chúng tôi nghe được của nhau
Âm thanh ánh mắt
Cảnh trong mơ, lý trí người tin chắc
Là thực tại, đúng như
Tình yêu bị cái chết lìa khẳng định
Nếu bạn không tin
Đó chỉ là người tuyết đang dần đổ sụp
Thì ngôi sao là chứng kiến bên trên.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)