Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/02/2015 20:30

Tôi về tìm lại trong tôi
Mảnh trăng thơ ấu pha phôi nét vàng
Trải bao mưa nắng phũ phàng
Vầng trăng thánh thiện nghiêm trang cúi nhìn


Nguồn: Bảo Cường, Dòng thời gian (thơ), NXB Trẻ, 1999