Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2007 18:21

Hàng ớt chín đỏ bờ kinh
Đám cà tím ngát, líp hành mướt ô
Dây lang xanh mịt phủ bờ
Dưa leo, mướp khía đu đưa nặng giàn
Anh em trong bụng vui thầm:
Mới trồng độ nọ có ăn dạo này!
Vô phân tưới nước liền tay
Nhânviên, cán bộ hàng ngày quyết tâm.
Đi ngang xuống thảy ngưng dầm
Nhìn đứt con mắt, khuất vàm mới thôi.
Mười người chắc lưỡi cả mười:
"Cơ quan tiến bộ quá trời, các cha!"
Từ ngày quyết chí tăng gia
khẩu phần tính trội bằng ba lúc thường
Cơ quan đoàn kết vô phương
Gia lao cùng chịu tình thương càng buồn.


Mỹ Tho, 1950