I. Du kích sông Long Tàu
(Tặng Bảng, đặc công đánh Nhà Bè, người gốc Quảng Bình)

Lạnh tái tê người vẫn bám sông
Thương hàng vẹt rũ mấy mùa đông
Đánh tan tàu giặc ngăn đôi ngả
Cho Bắc – Nam đi lại thuận dòng!


II. Du kích U Minh

Sống  chể giữ nghề đi bứt choại
Buồn vui gắn bó với quê mình
Đói lòng đọt choại ăn qua bữa
Trói giặc sẵn nhiều dây choại xanh.


III. Nữ du kích sông Mao

Đẹp mặt rừng xanh một đoá hồng
Nhìn trong ánh mắt có non sông
Tay mềm bóp nát rào gai sắt
Đồn bốt quân thù có hoá không.


Vàm Cỏ Đông, 12-1969