Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:52

宴散

小宴追涼散,
平橋步月回。
笙歌歸院落,
燈火下樓臺。
殘暑蟬催盡,
新秋雁帶來。
將何迎睡興,
臨臥舉殘杯。

 

Yến tán

Tiểu yến truy lương tán,
Bình kiều bộ nguyệt hồi.
Sinh ca quy viện lạc,
Đăng hoả hạ lâu đài.
Tàn thử thiền thôi tận,
Tân thu nhạn đới lai.
Tương hà nghinh thuỵ hứng,
Lâm ngoạ cử tàn bôi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cuộc rượu tan, bãi tiệc,
Cầu phẳng, đường trăng bước.
Đàn sáo dẫn về nhà,
Xuống lầu, rộn đèn, đuốc.
Tiếng ve giục cuối hè,
Nhạn chở mùa thu tới.
Giấc ngủ đang chờ đợi,
Tay nâng chén rượu tàn.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cuộc vui dứt, tiệc tan,
Qua cầu cùng trăng vàng.
Về viện sênh réo rắt,
Xuống lầu đèn sáng choang.
Tiếng ve giục hè hết,
Cánh nhạn đón thu sang.
Nằm chờ giấc ngủ đến,
Còn nâng chén rượu tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bãi tiệc gió lành dẫn,
Bộ về cầu nguyệt treo.
Lâu đài đèn lửa sáng,
Viện lạc sáo đàn gieo.
Nắng tắt ve thôi réo,
Thu về nhạn lại theo.
Lấy gì an giấc điêp,
Rượu cặn, đi nằm khèo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tiệc vui theo gió mát tan,
Qua cầu nhẹ bước, trăng vàng sáng trong.
Sênh, ca, vang đến tận phòng,
Lửa đèn soi sáng tận trong lâu đài.
Nắng tàn, ve hết inh tai,
Thu về, én đến lượn hoài trên không.
Làm sao đón giấc mộng hồng,
Đi nằm, dốc chút rượu nồng còn dư...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Rượu tàn đã bãi tiệc lâu
Đường trăng lần gót qua cầu mà đi
Sáo ca dẫn lối về nhà
Xuống lầu bừng ánh đuốc hoa đưa người
Cuối hè ve rộn tiếng kêu
Vào thu cánh nhạn dập dìu lượn bay
Giấc nồng đang đợi mong ai
Rượu tàn một chén uống say nằm quèo

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiệc nhỏ theo gió lành chấm dứt
Đi qua cầu trăng ngợp ra về
Sênh ca trong viện im re
Đuốc đèn trên gác cũng thì tắt luôn
Hơi nắng hết ve khôn kêu rộn
Thu mới sang nhạn trốn lạnh về
Lấy gì dỗ giấc ngủ nghê?
Rượu tàn uống nốt trước khi lên giường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió lành tiệc tàn đã lâu,
Phẳng đường đi bộ qua cầu trăng treo.
Sáo đàn viện lạc nghe gieo.
Lâu đài bừng ánh đuốc theo đưa người,
Hạ tàn ve hết réo thôi,
Thu về cánh nhạn lần hồi lượn bay.
Giấc nồng đang tiếp nghinh ai,
Rượu tàn một chén uống say đi nằm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời