春詞

低花樹映小妝樓,
春入眉心兩點愁。
斜倚欄幹背鸚鵡,
思量何事不回頭。

 

Xuân từ

Đê hoa thụ ánh tiểu trang lâu,
Xuân nhập mi tâm lưỡng điểm sầu.
Tà ỷ lan can bối anh vũ,
Tư lường hà sự bất hồi đầu.


Lưu Vũ Tích có bài thơ hoạ lại bài này.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Hải

Cội hoa rủ sáng ngôi lầu khuê nhỏ
Xuân sầu lên đôi mắt một màu sầu
Tựa lan can không nhìn chim anh vũ
Bởi vì đâu tư lự chẳng quay đầu

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Bóng cây hoa lá phủ lầu son
Xuân nhập mày chau mắt điểm buồn
Nghiêng tựa lan can sau vẹt đậu
Nghĩ gì chẳng đoái bướm ong chuồn.


Hoạ với "Xuân từ" (của Lưu Vũ Tích)

Trang điểm mặn mà xuống gác son
Một lầu khoá chặt ánh xuân buồn
Ra sân bước đếm từng hoa nở
Thoa ngọc người hoa hướng cánh chuồn.
Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cành hoa in bóng tiểu lầu
Xuân vương đáy mắt điểm sầu hai con
Dựa hiên lòng mãi vấn vương
Không quay đầu lại đôi chim đang đùa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cây rủ hoa ánh bên lầu nhỏ
Xuân trên mi lòng có vẻ sầu
Tựa lan can, vẹt phía sau
Nghĩ gì mà chẳng quay đầu lại xem?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng cây hoa lá phủ trang lầu,
Xuân nhập cau mày mắt điểm sầu.
Nghiêng tựa lan can anh vũ đậu
Nghĩ gì đôi bướm chẳng quay đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bóng cây hoa phủ lầu trang,
Mày chau mắt điểm mang mang xuân sầu.
Lan can anh vũ đậu sau,
Nghĩ gì chim lượn ngoảnh đầu chẳng quay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời