Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
14 bài trả lời: 13 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 01:36, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/02/2006 07:00

春題湖上

湖上春來似畫圖,
亂峰圍繞水準鋪。
松排山面千重翠,
月點波心一顆珠。
碧毯線頭抽早稻,
青羅裙帶展新蒲。
未能拋得杭州去,
一半勾留是此湖。

 

Xuân đề hồ thượng

Hồ thượng xuân lai tự hoạ đồ,
Loạn phong vi nhiễu thuỷ bình phô.
Tùng bài sơn diện thiên trùng thuý,
Nguyệt điểm ba tâm nhất khoả châu.
Bích thảm tuyết đầu trừu tảo đạo,
Thanh la quần đái triển tân bồ.
Vi năng phao đắc Hàng Châu khứ,
Nhất bán câu lưu thị thử hồ.

 

Dịch nghĩa

Xuân về, cảnh hồ như một bức tranh
Núi lô nhô vây quanh mặt nước phẳng lặng
Những hàng thông trên mặt núi trập trùng xanh ngắt
Ánh trăng rọi vào lòng sóng thành hạt ngọc châu
Lúa sớm trổ bông, như những sợi trên tấm thảm biếc
Lá bồ mới nảy, như những dải quần lụa xanh
(Ta) chưa bỏ Hàng Châu đi ngay được
Một nửa vì bịn rịnh cảnh hồ này.


Hồ đây là Tây Hồ ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh hồ xuân đẹp như tranh vẽ
Quanh mặt hồ núi lẻ lô nhô
Thông xanh lớp lớp xa mờ
Trăng in như ngọc trên hồ sóng xô
Lúa nếp sớm nẩy như đầu chỉ
Cỏ bồ tươi tựa dải quần xanh
Hàng Châu dứt bỏ chưa đành
Nửa phần hồ có chút tình luyến lưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đức Phổ

Xuân về hồ cũng đẹp như tranh
Mặt nước bình yên núi dựng thành
Lóng lánh trăng vàng gieo chuỗi ngọc
Trùng trùng thông biếc đọ trời xamh
Bông ngà lúa trổ bằng đan thảm
Lá nõn cỏ đâm tựa dệt mành
Đâu dễ xa lìa trong khoảnh khắc
Lòng ta bịn rịn chẳng cam đành!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cảnh hồ xuân đẹp như tranh vẽ
Nhiều núi bao quanh mặt nước bằng
Thông biếc hàng hàng bao phủ núi
In hình trên sóng ảnh vầng trăng
Lúa non mầm nảy thành đồng biếc
Uốn lượn cỏ bồ tựa dải xanh
Chưa dứt Hàng Châu mà bỏ được
Phần vì hồ níu đi không đành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân về hồ đẹp như tranh,
Phẳng lì mặt nước vây quanh núi đồi.
Trập trùng thông núi xanh ngời,
Hạt châu sóng dội trăng rơi hình thành.
Lúa bông kết sợi thảm xanh,
Bồ non như dải lụa mành phất phơ.
Ta còn bịn rịn cảnh hồ,
Hàng Châu chưa thể xa rời được ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]