Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2013 23:19

春題華陽觀

帝子吹簫逐鳳凰,
空留仙洞號華陽。
落花何處堪惆悵,
頭白宮人掃影堂。

 

Xuân đề Hoa Dương quán

Đế tử xuy tiêu trục phụng hoàng,
Không lưu tiên động hiệu Hoa Dương.
Lạc hoa hà xứ kham trù trướng,
Đầu bạch cung nhân tảo ảnh đường.

 

Dịch nghĩa

Công chúa thổi tiêu cưỡi chim phượng hoàng mất,
Để lại động tiên trống không gọi là quán Hoa Dương.
Thương cho cánh hoa rơi phải cam chịu trăm bề buồn khổ,
Đó là cung nữ đã bạc đầu vẫn quét dọn từ đường có hình ảnh công chúa.


Hoa Dương: tức công chúa Hoa Dương. Theo "Tân Đường thư", vua Đại Tông cùng hoàng hậu Trinh Ý sinh ra công chúa Hoa Dương xinh đẹp, ngộ nghĩnh, vua rất yêu. Quán: tức đạo quán, công chúa lập lên để tu tiên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công chúa thổi tiêu cưỡi phượng hoàng
Động tiên bỏ trống gọi Hoa Dương
Thương cho hoa rụng trăm bề khổ
Là lão cung nhân quét tự đường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thổi tiêu cưỡi phượng bay rồi
Hoa Dương động vắng ôi thôi bẽ bàng
Nơi đâu hoa rụng thêm buồn
Cung nhân đầu bạc vẫn thường tới lui

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Công chúa thổi tiêu cưỡi phượng hoàng,
Hoa Dương quán trống động tiên ngàn.
Hoa rơi cam chịu trăm buồn khổ,
Cung nữ từ đường vẫn quét trang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thổi tiêu cưỡi phượng hoàng bay,
Hoa Dương động vắng hôm nay bẽ bàng.
Hoa rơi buồn khổ đành cam,
Cung nhân đầu bạc dọn trang từ đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời