Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/08/2020 09:13

微之整集舊詩及文筆為百軸,以七言長句寄樂天,樂天次韻酬之,餘思未盡,加為六韻重寄

海內聲華並在身,
篋中文字絕無倫。
遙知獨對封章草,
忽憶同為獻納臣。
走筆往來盈卷軸,
除官遞互掌絲綸。
制從長慶辭高古,
詩到元和體變新。
各有文姬才稚齒,
俱無通子繼餘塵。
琴書何必求王粲,
與女猶勝與外人。

 

Vi Chi chỉnh tập cựu thi cập văn bút vi bách trục, dĩ thất ngôn trường cú ký Lạc Thiên, Lạc Thiên thứ vận thù chi, dư tứ vị tận, gia vi lục vận trùng ký

Hải nội thanh hoa tịnh tại thân,
Khiếp trung văn tự tuyệt vô luân.
Dao tri độc đối phong chương thảo,
Hốt ức đồng vi hiến nạp thần.
Tẩu bút vãng lai doanh quyển trục,
Trừ quan đệ hỗ chưởng ty luân.
Chế tòng Trường Khánh từ cao cổ,
Thi đáo Nguyên Hoà thể biến tân.
Các hữu Văn Cơ tài trĩ xỉ,
Câu vô Thông Tử kế dư trần.
Cầm thư hà tất cầu Vương Xán,
Dữ nữ do thắng dữ ngoại nhân.

 

Dịch nghĩa

Thanh danh và tài hoa trong thiên hạ vốn sẵn có trong thân,
Văn tự trong tráp hay không ai bằng.
Ở xa được biết ông một mình xem lại bản thảo các bài văn chương,
Chợt nhớ lại từng cùng là bầy tôi viết tấu chương dâng vua.
Bút vung một loáng đã xong một quyển [lụa cuốn trong] trục,
Quan trừ bị cũng giúp việc nước.
Sáng tác từ đời Trường Khánh lời văn cao và xưa,
Sang đời Nguyên Hoà thể văn đã đổi mới.
Ông có Văn Cơ tài giỏi tứ thủa bé,
Đâu cần Thông Tử nối tiếp bụi thừa.
Đàn và viết chữ đâu cầu tới Vương Xán,
Con gái ông cũng hơn người ngoài rồi.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tài hoa dồn lại một người,
Đầy hòm chữ nghĩa chẳng ai sánh bằng.
Cỏ thơm xa dậy tiếng tăm,
Nhớ khi dâng hiến, làm quan cùng thời.
Sách hay, bút vẩy nên hoài,
Quan thừa, việc nước ghé vai sẵn lòng.
Lời sang lễ lớn vâng mừng,
Nguyên Hoà thể mới thơ từng đổi thay.
Văn Cơ thời trẻ nên tài,
Duyên thừa Thông Tử chẳng ai nhắc mà.
Cầm thư, Vương Xán lọ là,
Người ngoài thủng thẳng, đàn bà hẳn hơn.


Nguồn: Ngô Văn Phú, Thơ Bạch Cư Dị, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn biển tài hoa đúc môt người
Đầy rương chữ nghĩa chẳng thua ai
Cỏ thơm xa biết danh lừng lẫy
Sớ biểu chung khi  giúp thánh triều
Vẫy bút sách hay xong môt thoáng
Làm quan việc nước gánh đôi vai
Lời cao ý cổ mừng dâng lễ
Thể mới Nguyên Hoà sớm đặt bày
Đã sẵn Văn Cơ tài lúc trẻ
Chắc không Thông Tử nối duyên may
Sách đàn đâu phải tìm Vương Xán
Mấy kẻ gần xa sánh đọ tày

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tài danh vốn sẵn trong thân có
Trong tráp văn chương lại tuyệt vời
Được biết bài xưa ông soạn lại
Nhớ cùng viết sớ phận bầy tôi
Bút vung một loáng đà xong quyển
Trừ bị quan thừa việc nước bồi
Trường Khánh lời văn cao cổ quá
Nguyên Hoà đổi mới thể văn rồi
Văn Cơ con trẻ tài từ bé
Thông Tử đâu cần tiếp nối ai
Đàn viết chẳng cầu Vương Xán nọ
Gái cưng ông cũng đã hơn người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh danh tài cán sẵn trong thân,
Văn tự trong rương người khó bằng.
được biết mình ông xem bản thảo,
Nhớ ra dâng tấu cùng tôi thần.
Bút vung một loáng xong một quyển,
Việc nước quan nhà cũng giúp dân.
Trường Khánh lời văn cao xưa cũ,
Nguyên Hoà văn thể đổi mới dần.
Văn Cơ tài giỏi từ thời bé,
Thông Tử bụi thừa tiếp chẳng cần.
Đàn viết chữ đâu cầu Vương Xán,
Gái ông cũng trội người nhiều lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời