Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/10/2008 03:22

微之整集舊詩及文筆為百軸,以七言長句寄樂天,樂天次韻酬之,餘思未盡,加為六韻重寄

海內聲華並在身,
篋中文字絕無倫。
遙知獨對封章草,
忽憶同為獻納臣。
走筆往來盈卷軸,
除官遞互掌絲綸。
制從長慶辭高古,
詩到元和體變新。
各有文姬才稚齒,
俱無通子繼餘塵。
琴書何必求王粲,
與女猶勝與外人。

 

Vi Chi chỉnh tập cựu thi cập văn bút vi bách trục, dĩ thất ngôn trường cú ký Lạc Thiên, Lạc Thiên thứ vận thù chi, dư tứ vị tận, gia vi lục vận trùng ký

Hải nội thanh hoa tịnh tại thân,
Khiếp trung văn tự tuyệt vô luân.
Dao tri độc đối phong chương thảo,
Hốt ức đồng vi hiến nạp thần.
Tẩu bút vãng lai doanh quyển trục,
Trừ quan đệ hỗ chưởng ty luân.
Chế tòng trường khánh từ cao cổ,
Thi đáo Nguyên Hoà thể biến tân.
Các hữu Văn Cơ tài trĩ xỉ,
Câu vô Thông Tử kế dư trần.
Cầm thư hà tất cầu Vương Xán,
Dữ nữ do thắng dữ ngoại nhân.Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Tài hoa dồn lại một người,
Đầy hòm chữ nghĩa chẳng ai sánh bằng.
Cỏ thơm xa dậy tiếng tăm,
Nhớ khi dâng hiến, làm quan cùng thời.
Sách hay, bút vẩy nên hoài,
Quan thừa, việc nước ghé vai sẵn lòng.
Lời sang lễ lớn vâng mừng,
Nguyên Hoà thể mới thơ từng đổi thay.
Văn Cơ thời trẻ nên tài,
Duyên thừa Thông Tử chẳng ai nhắc mà.
Cầm thư, Vương Xán lọ là,
Người ngoài thủng thẳng, đàn bà hẳn hơn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bốn biển tài hoa đúc môt người
Đầy rương chữ nghĩa chẳng thua ai
Cỏ thơm xa biết danh lừng lẫy
Sớ biểu chung khi  giúp thánh triều
Vẫy bút sách hay xong môt thoáng
Làm quan việc nước gánh đôi vai
Lời cao ý cổ mừng dâng lễ
Thể mới Nguyên Hoà sớm đặt bày
Đã sẵn Văn Cơ tài lúc trẻ
Chắc không Thông Tử nối duyên may
Sách đàn đâu phải tìm Vương Xán
Mấy kẻ gần xa sánh đọ tày

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời