15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 06:53

望江樓上作

江畔百尺樓,
樓前千里道。
憑高望平遠,
亦足舒懷抱。
驛路使憧憧,
關防兵草草。
及茲多事日,
猶覺閒人好。
我年過不惑,
休退誠非早。
從此拂塵衣,
歸山未為老。

 

Vọng giang lâu thượng tác

Giang bạn bách xích lâu,
Lâu tiền thiên lý đạo.
Bằng cao vọng bình viễn,
Diệc túc thư hoài bão.
Dịch lộ sứ đồng đồng,
Quan phòng binh thảo thảo.
Cập tư đa sự nhật,
Do giác nhàn nhân hảo.
Ngã niên quá bất hoặc,
Hưu thoái thành phi tảo.
Tòng thử phất trần y,
Qui sơn vị vi lão.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Bờ sông trăm thước lầu cao,
Trước lầu nghìn dặm đi đâu con đường ?
Tựa cao trông xuống dặm trường,
Mà trong bụng nghĩ như nhường khoan thư.
Đường quan rộn kẻ đưa thư,
Quân gia láo nháo ngẩn ngơ canh phòng.
Cuộc đời gặp lúc rối tung,
Riêng ai ở cảnh thong dong càng mầu.
Đã hơn bốn chục tuổi đầu,
Từ nay về nghỉ ngõ hầu phải thôi.
Từ nay giũ áo trần ai.
Non xanh tình thú vui chơi chửa già...

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Lầu trăm thước bên sông,
Trước lầu, đường vạn dặm.
Lên cao, tầm mắt rộng,
Lòng nhẹ nhõm thảnh thơi.
Sứ qua trạm dịch hoài,
Lính biên cương gấp, vội.
Việc rất nhiều, bối rối,
Nhàn được, quý lắm thay.
Bốn chục, hiểu sự đời,
Nghỉ ngơi, cũng chẳng sớm.
Phủi hết bụi trần bám,
Về quê ai bảo già?


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bên sông, trăm thước lầu cao,
Trước lầu, ngàn dặm đường vào chân mây.
Trên cao, xa ngắm đó đây,
Những điều ấp ủ bao ngày chợt tan.
Trên đường, viên chức rộn ràng,
Đề phòng cửa ải, vội vàng tiếp binh.
Đến nay nhiều việc rối tinh,
Mới hay nhàn hạ thật tình sướng thay.
Ta nay bốn chục rồi đây,
Về hưu, thực chẳng sớm ngày nào đâu.
Từ đây rũ áo phong hầu,
Núi non về ở, cần đâu tuổi già...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bờ sông lầu trăm thước
Trước lầu đường xa vời
Tựa cao nhìn quảng rộng
Cõi lòng thêm chơi vơi
Đưa thư người chộn rộn
Canh phòng quân bời bời
Cuộc đời bao nhiêu việc
Mong gì mình thảnh thơi
Ta vừa hơn bốn chục
Nghỉ hưu cũng đáng rồi
Áo trần nay giũ sạch
Chưa già về núi chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lầu bên sông cao chừng trăm thước
Trước lầu là đường ước dặm ngàn
Lên cao ngắm cảnh xa xăm
Thấy lòng nhẹ nhõm, như đang an nhàn
Đường cái quan rộn ràng phu trạm
Trên ải quan tàm tạm lính canh
Ta nay nhiều việc rối banh
Mới hay tốt nhất là anh hưởng nhàn
Tuổi bốn mươi rõ ràng đã quá
Có về hưu cũng chả sớm gì
Rũ cho áo bụi bay đi
Có về núi cũ ẩn quy chưa già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời