問淮水

自嗟名利客,
擾擾在人間。
何事長淮水,
東流亦不閒。

 

Vấn Hoài thuỷ

Tự ta danh lợi khách,
Nhiễu nhiễu tại nhân gian.
Hà sự trường Hoài thuỷ,
Đông lưu diệc bất nhàn ?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Trong vòng danh lợi thương ta,
Cái thân nhăng nhít cho qua với đời.
Việc chi, hỡi nước sông Hoài ?
Cũng không thong thả, miệt mài về đông ?


Nguồn: Báo Ngày nay, số 92, 2-1-1938
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Tự thương danh lợi khách,
Phiền não chốn nhân gian.
Hà cớ sông Hoài mãi,
Về đông chẳng chút nhàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Thương mình mê đắm lợi danh
Bao nhiêu phiền não quẩn quanh đời nầy
Hỏi sông Hoài, cớ chi đây
Trôi về đông mãi, chẳng giây phút nhàn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Tự thương làm kẻ lợi danh
Đem thân lăn lóc loanh quanh cõi đời
Sông Hoài mãi miết chảy xuôi
Cớ sao mà chẳng nghỉ ngơi phút nào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tự than ham danh lợi
Phiền nhiễu suốt cuộc đời
Cớ chi sông Hoài thuỷ
Xuôi đông chẳng thảnh thơi?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương ta danh lợi loanh quanh,
Đem thân phiền não qua nhanh cuộc đời.
Sông Hoài hỡi nước chảy xuôi?
Sao không ngơi nghỉ mãi trôi đông dòng?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thương ta danh lợi mãi loanh quanh,
Phiền não cái thân việc khó thành.
Hỡi nước sông Hoài sao chảy mãi,
Sao không ngơi nghỉ phải xuôi nhanh?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời