Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 01:33, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 26/05/2019 12:02

聞夜砧

誰家思婦秋搗帛,
月苦風淒砧杵悲。
八月九月正長夜,
千聲萬聲無了時。
應到天明頭盡白,
一聲添得一莖絲。

 

Văn dạ châm

Thuỳ gia tư phụ thu đảo bạch,
Nguyệt khổ phong thê châm thử bi.
Bát nguyệt cửu nguyệt chính trường dạ,
Thiên thanh vạn thanh vô liễu thì.
Ưng đáo thiên minh đầu tân bạch,
Nhất thanh thiêm đắc nhất hành ty.

 

Dịch nghĩa

Nhà ai người vợ nhớ chồng mùa thu đập lụa
Trăng não nề, gió lạnh lùng, tiếng chày sầu thảm
Tháng tám tháng chín đang buổi đêm dài
Nghìn tiếng muôn tiếng không lúc nào ngừng
Có lẽ đến sáng sớm thì đầu bạc hết
Vì cứ mỗi tiếng thì thêm một sợi tóc thành tơ

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Thu đến nhớ chồng ai đập lụa,
Gió trăng não lắm đá chày ơi.
Tháng tám tháng chín đêm dài bấy,
Ngàn tiếng muôn tiếng không hề nguôi.
Mỗi tiếng trắng thêm tơ một sợi,
Sáng ra e bạc cả đầu ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
23.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhớ chồng, ai đập lụa đêm thâu?
Chày thu não nuột, gió trăng sầu.
Tháng tám, tháng chín, đêm dằng dặc,
Nghìn tiếng, muôn tiếng có ngừng đâu.
Sợi tóc thành tơ mỗi tiếng nện,
Sáng ra e bạc hết cả đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Nhà ai, cô gái nhớ chồng,
Đêm thu đập lụa, lạnh lùng gió trăng?
Chày giơ nện đá phăng phăng
Tháng tám, tháng chín, đêm hằng dài thay.
Luôn luôn nghìn vạn tiếng chày,
Chày thêm một tiếng, thêm đầy sợi tơ,
Sáng ra đầu đã trắng phơ.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 134 (29-10-1938)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nhà ai đập lụa đêm thu,
Trăng buồn, gió lạnh, sầu u tiếng chày.
Tháng này, tám, chín, đêm dài,
Trăm, nghìn, cả vạn tiếng chày thâu đêm.
Sáng ra đầu bạc như tiên,
Tóc xanh, mỗi tiếng thành thêm tơ rồi!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngày thu giặt áo nhớ chồng
Mưa sầu gió thảm não lòng chày ơi
Tiết thu sùi sụt mưa rơi
Ngàn muôn tiếng đập như khơi nỗi buồn
Sáng ra bạc phết tóc sương
Sợi tơ trắng bởi tiếng buồn đêm qua

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gái nhớ chồng đêm thu giặt lụa
Tiếng chày buồn, trăng úa, gió rầu
Vang trong tháng tám canh thâu
Hàng ngàn, vạn tiếng thảm sầu không lơi
Sáng ra đầu bạc như vôi
Bởi vì mỗi tiếng tóc người thành tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ai thu vợ nhớ mong chồng,
Trăng gió não nề chày lạnh lùng.
Tám, chín tháng đêm dài thánh thót,
Nghìn muôn tiếng dục mãi không ngưng.
Sáng ra đầu bạc như sương muối,
Mỗi tiếng sợi thường thành sợi bông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà ai thu vợ nhớ chồng,
Não nề trăng gió lạnh lùng chày khua.
Tháng thu tám chín đang mùa,
Nghìn muôn tiếng nện không chừa khoảng ngưng.
Sáng ra đầu bạc như sương,
Vì cứ mỗi tiếng sợi thường thành tơ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời