Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:54

聞楊十二新拜省郎,遙以詩賀

文昌新入有光輝,
紫界宮牆白粉闈。
曉日雞人傳漏箭,
春風侍女護朝衣。
雪飄歌句高難和,
鶴拂煙霄老慣飛。
官職聲名俱入手,
近來詩客似君稀。

 

Văn Dương thập nhị tân bái tỉnh lang, dao dĩ thi hạ

Văn Xương tân nhập hữu quang huy,
Tử giới cung tường bạch phấn vi.
Hiểu nhật kê nhân truyền lậu tiễn,
Xuân phong thị nữ hộ triều y.
Tuyết phiêu ca cú cao nan hoạ,
Hạc phất yên tiêu lão quán phi.
Quan chức thanh danh câu nhập thủ,
Cận lai thi khách tự quân hy.Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Văn Xương vừa nhập, sáng hào quang,
Nhà học thêm sang, bụi trắng đường.
Trực nhật, tên giờ, người đến báo,
Coi đòi soạn giúp áo chầu dâng.
Tuyết bay, ca khúc cao khôn hoạ,
Hạc lướt, khói nhoè, cánh vốn quen.
Quan chức, tiếng tăm, tay nắm trọn,
Khách thơ được thế, có ai bằng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Văn Xương vừa nhập sáng nguyên xi,
Phấn trắng đầy trường, tía lối đi.
Tản sáng kẻ truyền đưa thẻ lậu,
Gió xuân hầu khoát hộ triều y.
Khói xông hạc lão quen chao cánh,
Tuyết vẩy câu cao khó hoạ thi.
Quan chức thanh danh đều giữ trọn,
Khách thơ như bác hiếm ai bì.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Văn Xương vừa nhập sáng loà
Nhà hồng phấn trắng hào hoa rỡ màu
Con đòi nâng giúp áo chầu
Kê nhân mỗi sáng giờ hầu báo qua
Tuyết bay cao khúc khó hoà
Tung trời hạc lướt khói nhoà cánh quen
Tiếng tăm chức tước nắm tròn
Khách thơ sau trước ai hơn được người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rực hào quang Văn Xương vừa nhập
Trắng nhà trong tường quét tía màu
Nữ tì giúp mặc áo chầu
Ban mai có kẻ bẩm tâu giấc giờ
Khó hoạ được cao thơ trong tuyết
Hạc quen mây bay được dù già
Tiếng thơm quan chức gần xa
Khách thơ như bác vẫn là hiếm hoi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Văn Xương vừa nhập hào quang,
Nhà hồng phấn trắng thêm sang quanh đường.
Trực ngày lệnh tiễn báo thường,
Con đòi soạn áo giúp vương dâng chầu.
Tuyết bay khôn hoạ khúc cao,
Cánh hồng bay bổng khói trào cánh quen.
Tiếng tăm chức tước nắm riêng,
Khách thơ như bác ai quyền bằng đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời