Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:50

竹枝詞其四

江畔誰人唱竹枝,
前聲斷咽後聲遲。
怪來調苦緣詞苦,
多是通州司馬詩。

 

Trúc chi từ kỳ 4

Giang bạn thùy nhân xướng "Trúc chi",
Tiền thanh đoạn yết hậu thanh trì.
Quái lai điệu khổ duyên từ khổ,
Đa thị Thông Châu Tư Mã thi.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bài "Trúc chi" ai đành hát mãi
Trước nghẹn ngào, chẫm rãi về sau
Điệu buồn là bởi lời đau
Đau như Tư Mã Thông Châu thơ đày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ai hát bờ sông điệu trúc chi
Tiếng nghe đứt nối chậm thương sầu
Lạ thay ai oán vì sao nhỉ
Tư Mã ,thư người cớ tại đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bài “Trúc Chi” bờ sông ai hát
Trước nghẹn ngào, u uất về sau
Lời buồn tạo điệu cũng sầu
Do quan tư mã Thông Châu đa phần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đăng Hưng

Trên sông nghe người hát “Trúc chi”
Trước thì đứt đoạn sau lê thê
Điệu buồn lời buồn sầu khổ
Như lời thơ của Tư mã Thông châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Trúc chi” nghe hát trên sông,
Trước thì đứt đoạn sau vòng lê thê.
Điệu buồn lời não sầu ghê,
Thông châu Tư mã lời đề thơ hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nghe hát dọc sông dài “Trúc chi”,
Tiếng nghe đoạn chậm sau rì rì.
Điệu buồn lời não sầu nhiều lắm,
Tư mã Thông Châu đề vịnh thi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời