Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/11/2006 18:49

竹枝詞其二

竹枝苦怨怨何人,
夜靜山空歇又聞。
蠻兒巴女齊聲唱,
愁殺江樓病使君。

 

Trúc chi từ kỳ 2

"Trúc chi" khổ oán oán hà nhân,
Dạ tĩnh sơn không yết hựu văn.
Man nhi Ba nữ tề thanh xướng,
Sầu sát giang lâu bệnh sứ quân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bài cành trúc điệu reo u oán
Đêm núi sâu lúc thoảng lúc xa
Thục man nam nữ cùng ca
Nghe buồn muốn chết chính là sứ quân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bài ca sầu oán,oán sầu ai
Đêm vắng non xa vẳng vẳng lời
Trai gái xứ man cùng cất tiếng
Lầu sông tướng soái ruột gan bời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

“Trúc Chi” rầu mà rầu ai đó?
Núi vắng khuya lúc có lúc không.
Gái Ba trai Mán hát cùng
Làm quan nằm bệnh trong phòng buồn tênh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Oán ai “Cành trúc” một bài ca,
Đêm vắng vẳng lời non nước xa.
Trai gái Man, Ba cùng cất tiếng
Lầu sông sầu chết sứ quân ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

“Trúc chi” sầu oán, oán ca,
Đêm khuya vẳng tiếng non xa nước gần.
Cùng ca trai gái Ba, Man,
Lầu sông sầu chết sứ quân bệnh nằm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời