Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
8 bài trả lời: 8 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 20/11/2006 18:49

竹枝詞其一

瞿塘峽口冷煙低,
白帝城頭月向西。
唱到竹枝聲咽處,
寒猿晴鳥一時啼。

 

Trúc chi từ kỳ 1

Cù Đường giáp khẩu lãnh yên đê,
Bạch Đế thành đầu nguyệt hướng tê.
Xướng đáo "Trúc chi" thanh yết xứ,
Hàn viên tình điểu nhất thời đề.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương lạnh xuống Cù Đường đầu núi
Bạch Đế thành trăng chiếu về tây
"Trúc chi" ẩn ức đâu đây
Chim quang vượn lạnh vang đầy tiếng kêu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cửa kẽm Cù Đường khói lạnh vây,
Trăng thành Bạch Đế chếch về tây.
Lời ca cành trúc từ đâu nghẹn,
Vượn lạnh chim quang vụt hót bầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Khói che kẽm lạnh Cù Đường,
Trăng thành Bạch Đế chếch phương tây rồi.
Điệu "Trúc chi" tựa nghẹn lời,
Chim quang vượn lạnh khắp trời kêu thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cù Đường, kẽm lạnh khói sa,
Trên thành Bạch Đế, nắng tà về tây.
"Trúc chi" nghẹn tiếng nơi đây,
Chim chiều, vượn lạnh kêu đầy bi ai...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cửa kẽm Cù Đường mờ khói lạnh
Đầu thành Bạch Đế xế nghiêng trăng
Trúc chi khúc hát nghe như nghẹn
Vượn tối chim mai tiếng rộn ràng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sương khói lạnh kẽm Cồ Đường xuống thấp
Chiều về tây thành Bạch Đế tường cao
Ai ngâm nga bài “Cành Trúc” nghẹn ngào
Khiến vượn lạnh, chim khô cùng kêu thảm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cù Đường cửa kẽm lạnh mờ sương,
Bạch Đế thành trăng tây chếch phương.
Khúc hát Trúc chi nghe uất nghẹn,
Chim quang vượn lạnh tiếng còn vươn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cù Đường cửa kẽm lạnh sương,
Đầu thành Bạch Đế tây phương trăng về.
Trúc chi khúc hát nghẹn nghe,
Chim quang vượn lạnh bên khe hót hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời