重陽蓆上賦白菊

滿園花菊鬱金黃,
中有孤叢色白霜。
還似今朝歌舞席,
白頭翁入少年場。

 

Trùng dương tịch thượng phú bạch cúc

Mãn viên hoa cúc uất kim hoàng,
Trung hữu cô tùng sắc tự sương.
Hoàn tự kim triêu ca tửu tịch,
Bạch đầu ông nhập thiếu niên trường.

 

Dịch nghĩa

Đầy vườn cúc nở hoa vàng màu nghệ,
Trong đó có một chòm lẻ loi trắng như sương.
Cũng giống như sáng nay trên bàn tiệc hát và rượu,
Ông già tóc bạc chen vào đám tuổi trẻ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cúc nở đầy vườn tựa nghệ pha,
Trắng như sương sớm một chòm hoa.
Khác gì buổi sáng trên bàn tiệc,
Giữa đám thanh niên một lão già!


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Tạo

Đầy vườn cúc nở vàng như nghệ,
Một khóm kia kia, hoa trắng tinh.
Chẳng khác sớm nay trên tiệc rượu,
Mái đầu bạc phới giữa đầu xanh.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đầy vườn cúc trổ hoa vàng rực,
Chen cúc pha sương, hoa trắng ngần.
Như thể bữa nay trong tiệc hát,
Tóc bạc chen vào đám tóc xanh.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hồng Thuỷ

Đầy vườn cúc nở vàng như nghệ
Một khóm lẫn vào trắng tựa sương
Tiệc rượu sáng nay toàn trai trẻ
Bạc đầu cùng hát, một mình ông.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vàng nghệ vườn kia cúc nở đầy,
Bên trong một đoá trắng sương rây.
Giống như tiệc hát hồi mai đó,
Tóc bạc một ông giữa trẻ bầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Đầy vườn cúc nở vàng tươi,
Riêng chòm cúc trắng sáng ngời tuyết pha.
Khác nào giữa buổi tiệc hoa,
Lạc trong đám trẻ, sương pha mái đầu!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Đầy vườn cúc nở vàng hoe,
Riêng chòm cúc trắng đứng khoe sắc mầu.
Sáng nay, tiệc rượu khác đâu,
Lẫn trong đám trẻ, bạc đầu một ông!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đầy vườn cúc nở rộ hoa vàng
Lẫn một chòm hoa đượm nét sương
Như thể sáng nay trên tiệc rượu
Một ông già giữa đám thanh niên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khắp vườn hoa, cúc sắc vàng như nghệ
Chợt lẻ loi một khóm trắng như sương
Giống sáng nay trong tiệc tiết Trùng Dương
Ông đầu bạc chung vui cùng đám trẻ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Nam Hương

Bạch đầu vườn hoa cúc vàng hoe,
Lẻ chen một khóm trắng nhoè sương rây.
Hệt bàn – rượu – hát sớm nay,
Lọt ông đầu bạc giữa bầy tóc xanh.


Nguồn: Trương Nam Hương, Đường thi ngẫu dịch, NXB Thanh niên, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối