Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/06/2005 15:48

池畔其二

持刀間密竹,
竹少風來多。
此意人不會,
欲令池有波。

 

Trì bạn kỳ 2

Trì đao gian mật trúc,
Trúc thiểu phong lai đa.
Thử ý nhân bất hội,
Dục lệnh trì hữu ba.

 

Dịch nghĩa

Cầm dao trong đám trúc dày,
Trúc thưa mà gió thổi nhiều.
Ý đó người ta không hiểu được đâu,
Muốn lệnh cho ao nổi sóng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Cầm dao trong đám trúc,
Trúc thưa gió thổi dày.
Ý ấy có ai hiểu ?
Lệnh ao nổi sóng ngay.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Vác đao vào trúc rậm rì,
Hoá tre thưa thớt, gió thì lao xao.
Ý này người há biết sao !
Muốn là mặt nước ba đào nổi lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cầm dao chặt khóm trúc dày
Thớt thưa lá trúc gió bay thêm nhiều
Lòng ta người hiểu bao nhiêu
Lệnh truyền cho mặt nước ao sóng duềnh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong tre dày cầm dao chặt vội
Tre thưa dần gió thổi nhiều hơn
Người ngoài không hiểu nguồn cơn
Mặt ao ta muốn sóng dồn lăn tăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trong đám trúc dày cầm chặt dao,
Trúc thưa gió thổi càng nhiều vào.
Người ngoài khó hiểu ý ta muốn,
Muốn lệnh sóng truyền dâng nước ao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời