Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 06:40

秋暮郊居書懷

郊居人事少,
晝臥對林巒。
窮巷厭多雨,
貧家愁早寒。
葛衣秋未換,
書卷病仍看。
若問生涯計,
前溪一釣竿。

 

Thu mộ giao cư thư hoài

Giao cư nhân sự thiểu,
Trú ngọa đối lâm man.
Cùng hạng yếm đa vũ,
Bần gia sầu tảo hàn.
Cát y thu vị hoán,
Thư quyển bịnh nhưng khan.
Nhược vấn sinh nhai kế,
Tiền khê nhất điếu can.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Ở quê, thưa ít việc người,
Giữa trưa nằm khểnh, ngắm coi núi đèo.
Ngõ sâu ngán nỗi mưa nhiều,
Lạnh lùng chi sớm, cảnh nghèo thêm lo.
Áo lương còn mặc mùa thu,
Ốm đau, sách vẫn đôi pho chẳng rời.
Lấy chi qua sống ngày trời?
Một cần câu để bên ngòi ngồi câu.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 135, ngày 5-11-1938
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Người thưa việc rỗi ở chốn quê,
Buổi trưa nằm khểnh ngắm sơn khê.
Ngõ sâu ngán mưa dầm rả rích,
Cảnh nghèo buồn lạnh sớm tái tê.
Trời thu, áo vải chưa thay kịp,
Thân đau, kinh sách còn mải mê.
Có ai hỏi đến đường sinh kế,
Ôm chiếc cần câu thả bên khe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ở quê, người việc ít
Trưa nằm ngắm rừng đèo
Buồn mưa nhiều ngỏ bít
Lạnh sớm khổ nhà nghèo.
Thu về, áo cũ rít
Bịnh, thư sách vẫn trau
Hỏi làm sao sống được
Suối trước thả cần câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ở quê công việc ít
Trưa nằm, ngắm núi đồi
Nhà khó buồn lạnh sớm
Ngõ sâu sợ mưa bời
Áo lương, thu chẳng đổi
Đau ốm, sách không rời
Lấy chi qua ngày tháng
Ngòi nước thả câu chơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Công việc vùng ngoại ô ít ỏi
Ban ngày nằm ngắm núi cùng đèo
Hẻm sâu ngán nỗi mưa nhiều
Nhà nghèo rét sớm trăm điều đắng cay
Thu đã muộn chưa thay áo mỏng
Thân ốm đau sách cũng ham xem
Hỏi sao sinh sống bon chen
Trước khe đã sẵn một cần câu đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thưa ít việc người ở chốn quê,
Giữa trưa nằm khểnh, ngắm sơn khê.
Ngõ sâu ngán nỗi mưa nhiều quá,
Cảnh túng thêm lo sớm lạnh về.
Còn mặc áo lương thu sắp đến,
Chẳng rời pho sách thân mải mê.
Nếu ai hỏi đến đường sinh kế,
Ôm một cần câu ngồi cạnh khe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời