Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 27/11/2016 09:15

酬李十二侍郎

筍老蘭長花漸稀,
衰翁相對惜芳菲。
殘鶯著雨慵休轉,
落絮無風凝不飛。
行掇木芽供野食,
坐牽蘿蔓掛朝衣。
十年分手今同醉,
醉不如泥莫道歸。

 

Thù Lý thập nhị thị lang

Duẩn lão lan trường hoa tiệm hy,
Suy ông tương đối tích phương phi.
Tàn oanh trước vũ dong hưu chuyển,
Lạc nhứ vô phong ngưng bất phi.
Hành xuyết mộc nha cung dã thực,
Toạ khiên la mạn quải triều y.
Thập niên phân thủ kim đồng tuý,
Tuý bất như nê mạc đạo quy.

 

Dịch nghĩa

Măng già, lan dài hoa thưa thớt,
Ông nay suy yếu tiếc thuở thanh xuân thơm tho.
Chim oanh xơ xác vì nước mưa làm biếng hót,
Tơ liễu rụng không gió nên không bay.
Vừa đi vừa ngắt mầm cây non làm bữa ăn đồng nội,
Ngồi trên phiến đá níu cây leo la mạn treo áo chầu.
Mười năm chia tay nay được cùng uống say,
Say mà chưa nát như bùn thì đừng có đòi về nhá!


Lý thập nhị thị lang là Lý Thân, bạn thơ của tác giả, thứ 12 trong gia đình, giữ chức hộ bộ thị lang.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Măng đã già hoa lan thưa thớt
Ông yếu suy nên tiếc thuở thơm
Ướt mưa biếng hót oanh chim
Tơ rơi không gió im lìm không bay
Đi vừa ngắt mầm cây làm bữa
Níu dây leo treo đỡ áo chầu
Mười năm ly biệt gặp nhau
Chưa say nát bét đừng cầu về nha!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Măng già, thưa thớt lan hoa dài,
Suy yếu xuân nay tiếc những ngày.
Xơ xác chim oanh mưa biếng hót,
Im lìm tơ liễu gió không bay.
Vừa đi vừa ngắt mầm đồng nội,
Cây níu leo lên mạn áo chầu.
Chia biệt mười năm nay được uống,
Say chưa nát bét chớ về mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời