村夜

霜草蒼蒼蟲切切,
村南村北行人絕。
獨出門前望野田,
月明莽麥花如雪。

 

Thôn dạ

Sương thảo thương thương trùng thiết thiết,
Thôn nam thôn bắc hành nhân tuyệt.
Độc xuất môn tiền vọng dã điền,
Nguyệt minh mãng mạch hoa như tuyết.

 

Dịch nghĩa

Cỏ đượm sương xanh xanh, côn trùng kêu rả rích,
Phía bắc thôn và nam thôn không còn người đi.
Một mình ra khỏi cửa ra xem đồng,
Trăng sáng, bông lúa mạch thô trắng như tuyết.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ đượm sương côn trùng rả rích
Thôn bắc nam hết khách ra vào
Một mình ra ngắm đồng sao
Trăng soi bông mạch khác nào tuyết bay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ đượm sương xanh dể rỉ ran
Cả thôn đâu bóng khách đi đường
Một mình  trước cửa ra đồng ngắm
Bông lúa trăng soi tựa tuyết vờn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ đượm sương xanh, dế nỉ non,
Thôn nam tới bắc khách không còn.
Một mình khỏi cửa ra đồng ngắm,
Bông lúa trăng soi tuyết trắng dòn.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nỉ non dế cỏ đượm sương,
Thôn nam tới bắc khách đường vắng tanh.
Một mình ra ngắm đồng xanh,
Trăng soi bông lúa trắng hanh tuyết trời.

15.00
Trả lời