Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 05:11

自江陵之徐州路上寄兄弟

岐路南將北,
離憂弟與兄。
關河千里別,
風雪一身行。
夕宿勞鄉夢,
晨裝慘旅情。
家貧憂後事,
日短念前程。
煙雁翻寒渚,
霜烏聚古城。
誰憐陟岡者,
西楚望南荊。

 

Tự Giang Lăng chi Từ Châu lộ thượng ký huynh đệ

Kỳ lộ nam tương bắc,
Ly ưu đệ dữ huynh.
Quan hà thiên lý biệt,
Phong tuyết nhất thân hành.
Tịch túc lao hương mộng,
Thần trang thảm lữ tình.
Gia bần ưu hậu sự,
Nhật đoản niệm tiền trình.
Yên nhạn phiên hàn chử,
Sương ô tụ cổ thành.
Thuỳ liên trắc cương giả,
Tây Sở vọng Nam Kinh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Đường kia sắp bắc từ nam,
Mối lo ly biệt anh em cùng sầu.
Quan hà ngàn dặm xa nhau,
Người đi gió tuyết dãi dầu một thân.
Hồn quê nhọc giấc đêm xuân,
Sắm sanh hành lý tần ngần sớm mai.
Nhà nghèo lo tính xa xôi,
Đường xa nghĩ nỗi ngày trời ngắn không.
Nhạn sa bến lạnh khói lồng
Thành xưa lũ quạ họp trong sương mờ.
Ai thương kẻ bước lên gò ?
Sở Tây trông ngóng bây giờ Kinh Nam.


Nguồn: Báo Ngày nay, số 101, 13-3-1938
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Đường rẽ, nam lên bắc,
Buồn anh em xa nhau.
Quan hà ngàn dặm cách,
Gió tuyết xối ngang đầu.
Mơ về làng, đêm ngủ,
Sớm khăn gói, trạnh sầu.
Nhà nghèo, lo mai hậu,
Ngày ngắn, đường dài sao.
Nhạn bay trên khói sóng,
Thành sương, quạ họp gào.
Ai thương người vượt núi?
Kinh Nam mải miết trèo.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nguyễn phuoc hậu

Đây đường Nam ra Bắc
Xa, lo lắng em anh
Núi sông ngàn dặm cách
Gió tuyết thân một mình.
Đêm trọ mộng tình nhà
Hành trang dạ thiết tha
Nhà nghèo lo lắm chuyện
Ngày ngắn ngại đường xa
Nhạn sa bến khói lạnh
Sương, quạ tụ cỗ thành
Gò cao chân bước mạnh
Tây Sở ngóng Nam Kinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Bắc nam đôi ngả nơi này,
Anh em xa cách, từ nay lo buồn.
Ải, sông, nghìn dặm biệt luôn,
Trên đường gió, tuyết, sầu thương một mình.
Đêm mơ quê với bao tình,
Sớm ra, xếp gói, xót mình xa quê.
Nghèo, lo sau trước mọi bề,
Ngày qua ngắn ngủi, nghĩ về ngày mai.
Khói mù, bến lạnh, nhạn bay,
Trời sương, quạ tụ ở ngay cổ thành,
Trèo non, ai biết thương anh,
Từ miền Tây Sở, Nam Kinh anh nhìn!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường nam nẻo bắc chia phôi
Anh em xa cách sầu ơi là sầu
Quan hà muôn dặm nổi trôi
Tấm thân thui thủi một trời gió sương
Đêm mơ nằm nhớ cố hương
Sáng ra vội vã lên đường tội thay
Nhà nghèo lo chuyện mai sau
Đường xa sợ nỗi sao ngày ngắn ghê
Nhạn sa bến lạnh khói mờ
Thành xưa lũ quạ vật vờ kêu sương
Gò cao cất bước ai thương
Nam Kinh, Tây Sở dặm trường ngắm trông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đến ngã rẽ biệt ly nam bắc
Anh em đều đau xót tình nhà
Chia tay ngàn dặm quan hà
Dọc đường gió tuyết chỉ ta một mình
Đêm trằn trọc năm canh hương mộng
Sáng ngậm ngùi thu dọn hành trang
Nhà nghèo nên phải lo toan
Đường xa trước mặt ngày dần ngắn đi
Nơi bãi lạnh nhạn phi trong khói
Tại thành xưa quạ gọi trong sương
Có ai leo núi cảm thương
Đứng trên tây Sở dò đường Nam Kinh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời