紫薇花

絲綸閣下文章靜,
鐘鼓樓中刻漏長。
獨坐黃昏誰是伴?
紫薇花對紫薇郎。

 

Tử vi hoa

Ty Luân các hạ văn chương tĩnh,
Chung cổ lâu trung khắc lậu trường.
Độc toạ hoàng hôn thuỳ thị bạn?
Tử vi hoa đối tử vi lang.

 

Dịch nghĩa

Dưới gác Ty Luân đã yên lặng chuyện văn chương
Chuông trống lầu canh báo đêm đã vang xa
Một mình ngồi từ sáng đến chiều, ai là bạn?
Hoa tử vi đối mặt với người yêu hoa tử vi.


Bài này còn có tên Trực trung thư tỉnh 直中書省 (Trực việc ở toà trung thư). Toà trung thư, tức nơi Bạch Cư Dị làm quan.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Gác Ty Luân bặt văn từ,
Lầu chuông lầu trống báo giờ dồn vang.
Thâu ngày vắng bạn lứa trang,
Hoa tường vi lại ngắm chàng tường vi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bút văn lặng lẽ gác Ty Luân,
Thời khắc dài theo gác trống, chuông.
Chiều xuống một mình, ai kết bạn,
Hoa tường vi với khách văn chương.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ty Luân dưới gác văn chương tĩnh,
Chuông trống trên lầu thời khắc qua.
Chiều xuống riêng ngồi, ai ấy bạn,
Tử vi khách với tử vi hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ty Luân, xong chuyện văn thơ,
Trong lầu chuông trống thì giờ chậm qua.
Một mình, đâu bạn chiều tà,
Tử vi khách, tử vi hoa ngắm hoài!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ty Luân dưới gác rỗi văn chương
Chuông trống lầu canh tiếng điểm vang
Đối bóng hoàng hôn ai bạn nhỉ
Tử vi cười với tử vi lang

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Văn chương vắng vẻ gác Ty Luân
Chuông trống trong lầu khắc lậu dần
Bóng xế mình ngồi ai kết bạn
Tử vi hoa đối tử vi quan

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ti luân các văn thư tĩnh lặng
Chuông báo canh văng vẳng ngân dài
Chiều rồi, bầu bạn với ai?
Tử vi lang đối hoa đài tử vi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Như Hải

Văn chương đã lặng gác Ty Luân
Chuông cổ lầu canh tiếng vọng dần
Hoàng hôn quạnh vắng ai bầu bạn?
Mình ta ngồi ngắm tử vi hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ty Luân dưới gác tĩnh văn chương,
Chuông trống lầu canh tiếng vấn vương.
Đối bóng chiều rơi ai kết bạn?
Tử vi đối mặt với người thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ty Luân dưới gác văn thơ,
Lầu canh chuông báo đêm mờ vang xa.
Mình ngồi ai bạn ngày qua?
Tử vi đối mặt người nhà tử vi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời