Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 18/02/2016 18:09

贈內(II)

漠漠暗苔新雨地,
微微涼露欲秋天。
莫對月明思往事,
損君顏色減君年。

 

Tặng nội (II)

Mạc mạc ám đài tân vũ địa,
Vi vi lương lộ dục thu thiên.
Mạc đối nguyệt minh tư vãng sự,
Tổn quân nhan sắc giảm quân niên.

 

Dịch nghĩa

Mưa đầu mùa làm khắp mặt đất rêu mọc lên mờ mờ,
Những hạt móc lạnh li ti báo hiệu thu về.
Đừng có nhìn trăng sáng mà nhớ về chuyện cũ,
Nó làm hại cho nhan sắc và giảm tuổi thọ của nàng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mưa đầu mùa rêu mờ mặt đất
Lạnh li ti sương móc thu qua
Ngắm trăng đừng nhớ chuyện xưa
Giảm đi tuổi thọ, lại vừa kém xinh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Mưa sớm đất rêu mờ mịt lan
Hạt sương nhỏ mát giục thu sang.
Đừng nhìn trăng sáng suy lo chết
Giảm thọ lại thêm sắc héo tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mưa sớm rêu mờ lan mặt đất
Hạt sương lành lạnh báo thu sang
Đừng xem trăng sáng ôn ngày cũ
Tổn hại dung nhan, giảm thọ nàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt đất đầu mưa rêu mọc lan,
Hạt sương lạnh báo hiệu thu sang.
Nhìn trăng đừng nhớ về ngày cũ,
Làm hại dung nhan giảm thọ nàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mưa đầu mùa đất rêu lan,
Hạt sương báo hiệu thu sang lạnh rồi.
Nhìn trăng ngày cũ bồi hồi,
Hại nàng giảm sắc tuổi đời giảm luôn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời