Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch
Từ khoá: Tiết Đào (3)

Đăng bởi Vanachi vào 22/10/2006 19:52

贈薛濤

蛾眉山勢接雲霓,
欲逐劉郎北路迷。
若似剡中容易到,
春風猶隔武陵溪。

 

Tặng Tiết Đào

Nga Mi sơn thế tiếp vân nghê,
Dục trục Lưu lang bắc lộ mê.
Nhược tự Diễm Trung dung dị đáo,
Xuân phong do cách Vũ Lăng khê.

 

Dịch nghĩa

Thế núi Nga Mi tiếp giáp với cầu vồng mây
Muốn đuổi theo Lưu lang còn mê lạc trên đường phía bắc
Nếu như đất Diễm Trung dễ đến (bởi vì Diễm Trung rất khó đến)
Nên gió mùa xuân vẫn còn xa cách suối Vũ Lăng.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Nga Mi, núi tiếp mây hồng
Lưu lang còn mãi phiêu bồng bắc phương
Diễm Trung xa cách đôi đường
Suối Vũ Lăng vẫn chưa tường gió xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nga Mi núi giáp cầu vồng
Đường mê phương bắc muốn tim Lưu Lang
Dễ chi đến đất Diễm Trung
Gió xuân cách suối Vũ Lăng mấy tầm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Nga với cầu vồng tiếp giáp
Muốn theo Lưu mê lạc bắc phương
Giả như dễ đến Diễm Trung
Gió xuân vẫn cách muôn trùng Vũ Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Nga Mi núi tiếp ráng mây che
Bắc hướng theo Lưu lạc lối mê.
Nếu tự Diễm Trung đường dễ đến
Gió xuân còn cách Vũ Lăng khe.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nga Mi núi giáp cầu vồng mây,
Muốn đuổi Lưu lang lạc bắc đây.
Nếu đất Diễm Trung mà dễ đến,
Vũ Lăng suối cách gió xuân đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nga Mi núi giáp mây vồng,
Lưu lang muốn đuổi lạc đường bắc đây.
Diễm Trung mà dễ đến ngay,
Gió xuân vẫn cách suối là Vũ Lăng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời