Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/10/2008 20:57

贈楊秘書巨源

早聞一箭取遼城,
相識雖新有故情。
清句三朝誰是敵,
白須四海半為兄。
貧家薙草時時入,
瘦馬尋花處處行。
不用更教詩過好,
折君官職是聲名。

 

Tặng Dương bí thư Cự Nguyên

Tảo văn nhất tiễn thủ Liêu thành,
Tương thức tuy tân hữu cố tình.
Thanh cú tam triều thuỳ thị địch,
Bạch tu tứ hải bán vi huynh.
Bần gia thế thảo thì thì nhập,
Sấu mã tầm hoa xứ xứ hành.
Bất dụng cánh giao thi quá hảo,
Chiết quân quan chức thị thanh danh.


Nguyên chú: do thơ của ông Dương thường tặng người có câu “Tam đao mộng Ích Châu, Nhất tiễn thủ Liêu thành” (Ba đường đao mộng Ích Châu, Một mũi tên lấy thành Liêu), vì thế mà viết bài này.

Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Một tên từng lấy nổi Liêu thành,
Dẫu mới quen, vốn đã có tình.
Câu đẹp ba triều ai địch nổi,
Trắng râu, bốn biển nửa làm anh.
Nhà nghèo cỏ củi thường lui tới,
Ngựa xấu tìm hoa, lối đã rành.
Đâu nỡ mượn thơ hay lấy tiếng,
Quan chức sinh phiền, ấy cái danh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Lấy thành Liêu chỉ một tên
Thân tình như đã, dẫu quen mới vừa.
Ba triều thi tứ chịu thua
Bạn già bốn biển nửa thừa tôn anh
Vào nhà nghèo vạch cỏ tranh
Ngựa còm khắp xứ du hành rong chơi
Thơ hay nào dám sửa lời
Người từ quan chức để đời tiếng thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Đoạt lấy Liêu Thành một mũi tên
Tình như vốn sẵn dẫu vừa quen
Trắng râu bốn biển làm anh khó
Thơ đẹp ba triều dễ kẻ hơn
Ngựa xấu tìm hoa quen lối dạo
Nhà nghèo củi cỏ kiếm tìm luôn
Thơ hay chẳng cốt cầu danh hão
Quan chức làm chi chuốc não phiền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đoạt thành Liêu tên cần một mũi
Mới quen đây, tình mãi sẵn rồi
Ba triều thơ vẫn nguyên khôi
Nửa dân râu bạc tôn người làm anh
Nhà nghèo phải đi quanh kiếm củi
Ngựa dẫu gầy vẫn cưỡi xem hoa
Thơ hay chẳng dạy người ta
Từ quan ông giữ chính là tiếng thơm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Từng lấy Liêu thành một mũi tên,
Tình như vốn có dẫu vừa quen.
Ba triều câu đẹp ai so nổi,
Bốn biển trắng râu nửa làm anh.
Cỏ củi nhà nghèo thường tới mãi,
Tìm hoa ngựa xấu lối đi rành.
Mượn thơ đâu nỡ cầu danh hão,
Quan chức chuốc phiền ấy cái danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời