Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/10/2008 03:16

尋郭道士不遇

郡中乞假來相訪,
洞裏朝元去不逢。
看院只留雙白鶴,
入門惟見一青松。
藥爐有火丹應伏,
雲碓無人水自舂。
欲問參同契中事,
更期何日得從容。

 

Tầm quách đạo sĩ bất ngộ

Quận trung khất giả lai tương phỏng,
Động lý triều nguyên khứ bất phùng.
Khán viện chỉ lưu song bạch hạc,
Nhập môn duy kiến nhất thanh tùng.
Dược lô hữu hoả đơn ưng phục,
Vân đối vô nhân thuỷ tự thung.
Dục vấn tham đồng khế trung sự,
Cánh kỳ hà nhật đắc tòng dung.


Nguồn: Thơ Bạch Cư Dị, Ngô Văn Phú, NXB Hội nhà văn, 2006

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Có kẻ "ăn xin" trong quận thăm,
Ngày đầu, trong động, vắng tri âm.
Nhìn sân, hạc trắng đang thơ thẩn,
Vào cửa, tùng cao, một gốc xanh.
Lò thuốc, linh đan đang được chế,
Cối mây, vắng chủ nước hoà xuân.
Hẹ hò những muốn đôi điều hỏi,
Chẳng biết bao giờ gặp chủ nhân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đến xin trong quận được thăm chào
Động sớm ngày đầu chẳng gặp nhau.
Đơn bước trong sân hai hạc trắng
Ngước nhìn qua cửa một tùng cao.
Cối mây nghiền giả không người khiển
Lò thuốc luyện đơn có lửa thiêu.
Những muốn học đòi tham dự việc
ngày nào có mặt để cho theo.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ăn mày ở quận tìm thăm
Sớm mai trong động tri âm vắng rồi
Nhìn sân hạc trắng một đôi
Tùng cao trước cửa vươn trời xanh xanh
Lửa lò đang chế thuốc linh
Nước xuân vẫn giả kìn kìn cối mây
Tiểu đồng,nầy hỏi đôi câu
Chủ nhân chẳng biết bao lâu mới về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Người khất thực tới thăm tại quận
Sáng hôm sau lại động vắng người
Phía trong hạc trắng một đôi
Bước vào chỉ thấy một vài cây thông
Trên lò lửa hiện đang luyện thuốc
Cối đá vân do nước giã đều
Muốn thăm và hỏi đôi điều
Xin cho kỳ hẹn đặng theo gặp người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ăn mày trong quận đến thăm vào,
Trong động ngày đầu, chẳng gặp nhau.
Xem viện đang còn hai hạc trắng,
Cửa vào chỉ thấy một tùng cao.
Luyện đơn lò thuốc đang lên lữa,
Vắng chủ cối mây nước giã xào.
Những muốn đôi điều tham dự hỏi,
Chủ nhân gặp được biết ngày nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời