15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2007 20:11

潯陽春(元和十二年作)其三-春去

一從澤畔為遷客,
兩度江頭送暮春。
白髮更添今日鬢,
青衫不改去年身。
百川未有回流水,
一老終無卻少人。
四十六時三月盡,
送春爭得不殷勤。

 

Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 3: Xuân khứ

Nhất tòng trạch bạn vi thiên khách,
Lưỡng độ giang đầu tống mộ xuân.
Bạch phát cánh thiêm kim nhật mấn,
Thanh sam bất cải khứ niên thân.
Bách xuyên vị hữu hồi lưu thuỷ,
Nhất lão chung vô khước thiếu nhân.
Tứ thập lục thời tam nguyệt tận,
Tống xuân tranh đắc bất ân cần.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Theo sông làm khách đi đày
Tiễn xuân đầu bến nước nay hai lần
Lại thêm mái tóc trắng ngần
Áo xanh không biến tấm thân năm rồi
Trăm sông chảy, chẳng phản hồi
Tuổi già xộc đến không người thân sơ
Bốn mươi sáu tuổi đời trơ
Tháng ba, lòng rất ơ thờ tiễn xuân.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Làm khách đày lưu chốn nước đầm
Đầu sông xuân muộn tiễn hai lần.
Mái đầu nay lại thêm màu trắng
Thân thể năm rồi vẫn áo lam.
Chẳng có nước sông trôi dội ngược
Cuối cùng già lão chẳng người thân.
Tháng ba tàn được bốn mươi sáu
Xuân đến không mong, hết chẳng màng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Khách đày lưu lạc cuốn theo sông
Đầu bến hai lần tiễn biệt xuân
Tóc trắng cứ thêm ngày mỗi bạc
Áo xanh chưa đổi tính quen dùng
Trăm sông chẳng lúc quay dòng lại
Già lão còn đâu mấy kẻ thân
Bốn sáu tuổi,thêm ba tháng nửa
Tiễn xuân chểnh mãng chẳng ân cần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từ khi đến xứ đầm làm khách
Đã hai lần đầu lạch tiễn xuân
Tóc mai thêm sợi trắng ngần
Áo xanh không đổi tấm thân năm nào
Trăm sông chẳng sông nào chảy ngược
Thân đã già đâu được trẻ hoài
Tháng ba, tuổi bốn mươi ngoài
Tiễn xuân thì cũng sơ sài vậy thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khách đày lưu lạc chốn đầm sông,
Hai độ tiễn xuân chốn khởi dòng.
Tóc trắng cứ ngày thêm bạc mái,
Áo xanh chưa cải tính, thân, lòng.
Trăm sông chẳng chảy quay dòng lại,
Người trẻ còn đâu gần ước mong.
Bốn sáu tuổi đời ba tháng nửa,
Tiễn xuân chểnh mãng chẳng còn trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời