Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/01/2007 20:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/01/2007 20:12

潯陽春(元和十二年作)其一-春生

春生何處暗周遊,
海角天涯遍始休。
先遣和風報消息,
續教啼鳥說來由。
展張草色長河畔,
點綴花房小樹頭。
若到故園應覓我,
為傳淪落在江州。

 

Tầm Dương xuân (Nguyên Hoà thập nhị niên tác) kỳ 1: Xuân sinh

Xuân sinh hà xứ ám chu du,
Hải giác thiên nhai biến thuỷ hưu.
Tiên khiển hoà phong báo tiêu tức,
Tục giao đề điểu thuyết lai do.
Triển trương thảo sắc Trường hà bạn,
Điểm xuyết hoa phòng tiểu thụ đầu.
Nhược đáo cố viên ưng mịch ngã,
Vị truyền luân lạc tại Giang Châu.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Xuân nơi đâu trời còn u ám
Khắp chân trời biển xám bỗng vui
Xua gió reo, báo bao tin sớm
Dục chim ca, nhắn hợm đến sau
Bờ sông xanh cỏ căng màu biếc
Mấy bông hoa điểm xuyết đầu cành
Chốn quê xưa, nhớ tôi đến viếng
Xin nói, đày biền biệt Châu Giang.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Âm u man mác, xuân nơi đâu?
Góc biển chân trời đổi bắt đầu:
Tin gió hiền hoà loan báo trước
Khuyên chim gáy hót tiếp theo sau.
Sông dài bờ cỏ khoe màu sắc
Cây nhỏ phòng hoa điểm ngọn đầu
Xuân đến vườn xưa tìm viếng tớ
Thưa còn đày đoạ ở Giang Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trời mù xuân ở tận đâu
Bỗng dưng góc biển chân trời đổi thay
Gió reo sớm báo tin nầy
Tiếng chim như nói xuân nay về gần
Biếc xanh sắc cỏ bờ sông
Đầu cành điểm mấy nụ bông khoe màu
Vườn xưa ai đến tìm người
Rằng tôi lưu lạc phương trời Giang Châu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Xuân nơi nào mà như du lịch
Góc trời này mở cuộc nghỉ ngơi
Trước tiên gió báo tin rồi
Tiếp theo chim hót ca lời xuân sang
Bờ sông dài cỏ xanh khoe biếc
Nơi thư phòng điểm xuyết vài hoa
Đến quê cũ, ai tìm ta
Giang Châu lưu lạc vì ta nhắn giùm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trời mù xuân ở nơi đâu,
Khắp chân trời biển xám màu sóng ngơi.
Gió reo, sớm báo tin rồi,
Tiếng chim như nhắn xuân trôi đến gần.
Bờ sông màu biếc cỏ tần,
Mấy hoa điểm xuyết đầu cành sắc khoe.
Tôi thương nhớ chốn xưa quê,
Nay còn luân lạc đày về Giang Châu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời