早秋獨夜

井梧涼葉動,
鄰杵秋聲發。
獨向檐下眠,
覺來半床月。

 

Tảo thu độc dạ

Tỉnh ngô lương diệp động,
Lân chử thu thanh phát.
Độc hướng thiềm hạ miên,
Giác lai bán sàng nguyệt.

 

Dịch nghĩa

Lá cây ngô đồng trên bờ giếng, lạnh lùng lay động
Chày bên hàng xóm, vang lên tiếng thu
Một mình ngủ dưới mái hiên
Tỉnh dậy trăng rọi sáng nửa giường

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá ngô bên giếng đong đưa
Tiếng chày hàng xóm như luà tiếng thu
Dưới hiên lẻ bóng nằm co
Tỉnh ra thấy ánh trăng vô nửa giường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cành ngô lay động giếng vàng
Chày thu bên xóm đã truyền vọng xa
Trước hiên ngủ chỉ mình ta
Giật mình tỉnh giấc trăng sa nửa giường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cành ngô lay động giếng vàng
Chày thu bên xóm tiếng truyền vọng xa
Trước hiên ngủ chỉ mình ta
Giật mình tỉnh giấc trăng sa nửa gường

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngô đồng bờ giếng, lạnh lùng lay,
Bên xóm chày vang lên tiếng thu.
Ngủ lại một mình hiên dưới mái,
Nửa giường tỉnh dậy trăng soi ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngô đồng bờ giếng lạnh lùng,
Chày thu bên xóm tiếng truyền vang xa.
Một mình ngủ dưới hiên nhà,
Nửa giường trăng rọi tỉnh ra ngay mà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bên giếng lá ngô động
Tiếng chày hàng xóm to
Dưới hiên lẻ bóng ngủ
Thức giấc thấy trăng vô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (16 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]