早秋獨夜

井梧涼葉動,
鄰杵秋聲發。
獨向檐下眠,
覺來半床月。

 

Tảo thu độc dạ

Tỉnh ngô lương diệp động,
Lân chử thu thanh phát.
Độc hướng thiềm hạ miên,
Giác lai bán sàng nguyệt.

 

Dịch nghĩa

Lá cây ngô đồng trên bờ giếng, lạnh lùng lay động
Chày bên hàng xóm, vang lên tiếng thu
Một mình ngủ dưới mái hiên
Tỉnh dậy trăng rọi sáng nửa giường

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Giếng vàng lay động lá ngô,
Mỏ chày hàng xóm tiếng thu đã truyền.
Một mình ngủ dưới mái hiên,
Tỉnh ra trăng sáng nửa bên giường nằm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Cành ngô bên giếng động
Chày khua tiếng thu vàng
Một mình dưới hiên ngủ
Tỉnh dậy nửa giường trăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Lá ngô bên giếng rộn ràng
Chày thu lẫn tiếng thu vàng ngân lên
Nằm buồn say ngủ dưới hiên
Giậc mình trăng sáng soi nghiêng nửa giường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Lá ngô bên giếng buồn lay
Chày bên hàng xóm đã đầy tiếng thu
Dưới hiên một giấc như ru
Tỉnh ra, trăng trải vàng mơ nửa giường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Gió lay bờ giếng, lá ngô rơi
Tiếng thu rộn xóm nhịp chày lơi
Hiên lạnh một mình say giấc điệp
Tỉnh ra trăng dọi nửa giường rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Giếng ngô mát lá động,
Bên xóm rộn chày sương.
Dưới chái riêng nằm ngủ,
Tỉnh xong, trăng nửa giường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Bên giếng ngô đồng lá lạnh lay,
Chày bên vang lẫn tiếng thu nay.
Một mình ra ngủ ngoài hiên vắng,
Nửa giường, tỉnh giấc, ánh trăng đầy!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngô đồng giếng lạnh lá lay,
Tiếng thu vang với tiếng chày rộn bên.
Một mình ra ngủ ngoài hiên,
Tỉnh ra trăng sáng soi bên nửa giường!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Nguyên

Ngô  đồng bên giếng lạnh lùng lay
Lối xóm vào thu vẳng tiếng chày
Ngủ một mình bên hiên, thức dậy
Nửa giường trăng chiếu cũng không hay

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngô đồng bờ giếng, gió lay,
Chầy bên hàng xóm vang đầy tiếng thu.
Dưới hiên nằm ngủ, gió ru,
Tỉnh ra, đầy ánh trăng thu nửa giường...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (17 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối