Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2009 01:15

宿紫閣山北村

晨遊紫閣峰,
暮宿山下村。
村老見餘喜,
為餘開一尊。
舉杯未及飲,
暴卒來入門。
紫衣挾刀斧,
草草十餘人。
奪我席上酒,
掣我盤中飧。
主人退後立,
斂手反如賓。
中庭有奇樹,
種來三十春。
主人惜不得,
持斧斷其根。
口稱採造家,
身屬神策軍。
「主人慎勿語,
中尉正承恩!」

 

Túc Tử Các sơn bắc thôn

Thần du Tử Các phong,
Mộ túc sơn hạ thôn.
Thôn lão kiến dư hỉ,
Vị dư khai nhất tôn.
Cử bôi vị cập ẩm,
Bạo tốt lai nhập môn.
Tử y hiệp đao phủ,
Thảo thảo thập dư nhân.
Đoạt ngã tịch thượng tửu,
Xiết ngã bàn trung san.
Chủ nhân thoái hậu lập,
Liễm thủ phản như tân.
Trung đình hữu kỳ thụ,
Chủng lai tam thập xuân.
Chủ nhân tích bất đắc,
Trì phủ đoạn kỳ căn.
Khẩu xưng thái tạo gia,
Thân thuộc thần sách quân.
“Chủ nhân thận vật ngữ,
Trung uý chính thừa ân!”

 

Dịch nghĩa

Buổi sáng lên chơi ngọn Tử Các
Buổi chiều về ngủ nhờ trong xóm dưới chân núi.
Ông lão trong xóm thấy tôi vui lắm
Vì tôi mà mở một tuần rượu.
Nâng chén chưa kịp uống
Quân lính hung hăng đã xông qua cửa.
Mặc binh phục màu tía, tay đao tay rìu
Với thái độ khẩn cấp, đông hơn mười tên.
Chúng cướp chai rượu trong tiệc
Giật thức ăn trên bàn.
Chủ nhà lui vào phía sau đứng
Khoanh tay làm như khách.
Giữa sân có một cây lạ
Trồng đã được ba chục mùa xuân.
Chủ nhà tiếc mà chẳng làm gì được
Bọn chúng dùng rìu chặt đốn gốc.
Miệng nói chặt để làm nhà
Chúng thuộc về “thần sách quân”.
“Chủ nhà coi chừng chớ nói gì
Bọn ta thừa lệnh trung uý”.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Nghệ

Sáng dạo chơi Tử Các
Chiều về ở xóm đồi
Lão ông mừng thấy tới
Rót cốc rượu đem mời
Nâng cốc chưa hề uống
Lính dữ vào cửa ngoài
Áo đỏ, tay xách búa
Chúng có chừng mười người
Cướp ly rượu trên bàn
Đoạt cả cơm trên mâm
Chắp tay như khách lạ
Lão chủ lủi đứng bên
Cây đầu sân mấy chồi
Bao mươi năm tài bồi
Chủ nhân tiếc sao được
Vác rìu chúng chặt rồi
Miệng hét: "Chặt làm nhà
Ta vốn dòng quan to"
Nhắn lão: "Chớ tranh chấp
Kẻo chúng cậy ơn vua!"


Nguồn: Văn học Trung Quốc (Tài liệu tham khảo - Tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1963
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Sáng lên Tử Các chơi
Chiều thôn chân núi ngủ.
Lão xóm thấy tôi vui
Nhân đó mời tuần rượu.

Nâng chung chưa kịp nhấp
Lính hung bạo xông vào
Áo tía tay rìu đao
Hơn mười tên khẩn cấp.

Cướp chai rượu mâm cổ
Giật thức ăn trên bàn
Chủ lui sau đứng xó
Làm khách khoanh tay ngoan.

Giữa sân có cây lạ
trồng đã ba chục năm.
Không ngăn được tiếc thầm
Chúng dùng rìu đốn ngả.

Miệng nói làm trại ngụ
Chúng thuộc « thần sách quân »
Câm miệng hãy coi chừng
thừa lệnh quan trung úy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sáng lên ngọn Tử Các chơi
Chiều về xóm trại bên đồi nghỉ chân
Lão ông vừa thấy đã mừng
Vì ta vội vã khai tuần rượu ngay
Chén thù chưa được trao tay
Bỗng đâu lính dữ cửa ngoài vào đây
Áo hồng tay búa tay đao
Hung hăng có đến hơn mười quân binh
Cướp luôn chén rượu trên bàn
Mâm cơm chúng cũng đoạt luôn chẳng từ
Chủ nhà lui bước phía sau
Cắp tay như thể là người khách thôi
Đầu sân có một cây tươi
Bao năm chăm sóc tài bồi khá cao
Chủ nhà tiếc chẳng được nào
Vát rìu chúng đến ào ào chặt ngay
Miệng hô chặt lấy gỗ này
Làm nhà quan lớn bọn mầy chớ ngăn
Lũ ngươi mồm miệng giữ chừng
Chúng tao thừa lệnh quan tuần đến đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Buổi sáng lên chơi non Tử Các
Buổi tối về ngủ gác dưới chân
Thấy tôi ông lão ân cần
Vì tôi mà mở một tuần rượu ngon
Nâng chén lên còn chưa kịp uống
Quân lính hung hăng tống cửa vào
Mặc binh phục tía tay đao
Tác phong khẩn cấp, đông vài mười tên
Trong tiệc chúng cướp liền chai rượu
Giật thức ăn miệng ngấu nghiến ăn
Chủ lui vào đứng băn khoăn
Khoanh tay như khách, biết mần gì đây?
Giữa sân có một cây rất lạ
Ba chục xuân trồng đã khá cao
Chủ nhà tiếc chẳng biết sao
Mặc cho chúng chặt chúng đào mang đi
Miệng chúng nói đem về xây cất
Chúng thuộc về “Thần sách quân” gia
“Chủ nhà đừng nói gì nha
Lệnh từ Trung uý, bọn ta thi hành”.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời