Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Cổ phong (cổ thể)
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/08/2008 00:26

官牛

官牛官牛駕官車,
滻水岸邊般載沙。
一石沙,
幾斤重?
朝載暮載將何用?
載向五門官道西,
綠槐陰下鋪沙堤。
昨來新拜右丞相,
恐怕泥塗汙馬蹄。
右丞相,
馬蹄踏沙雖凈潔,
牛領牽車欲流血。
右丞相,
但能濟人治國調陰陽,
官牛領穿亦無妨。

 

Quan ngưu

Quan ngưu quan ngưu giá quan xa,
Ngạn thuỷ ngạn biên bàn tải sa.
Nhất thạch sa,
Kỷ cân trọng?
Triêu tải mộ tải tương hà dụng?
Tải hướng ngũ môn quan đạo tây,
Lục hoè âm hạ phô sa đê.
Tạc lai tân bái hữu thừa tướng,
Khủng phạ nê đồ ô mã đề.
Hữu thừa tướng,
Mã đề đạp sa tuy tịnh khiết,
Ngưu lĩnh khiên xa dục lưu huyết.
Hữu thừa tướng,
Đãn năng tế nhân trị quốc điều âm dương,
Quan ngưu lĩnh xuyên diệc vô phương.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Trâu công, trâu công, chở xe công
Chở cát sông Ngạn, dọc bờ sông
Mấy cân một thạch,
Cát vốn nặng!
Chở ngày, chở đêm ắt phải rành!
Chở đến Ngũ Môn tay quan đạo
Trải đầy một lối dưới hoè xanh
Bữa qua mừng đón Hữu thừa tướng
Sợ đất sợ bùn vó ngựa dính
Hữu thừa tướng
Vó ngựa dẫm cát dẫu sạch bong
Cổ trâu kéo xe e máu rớm!
Hữu thừa tướng
Những lăm giúp dân trị nước, điều âm dương
Lót cổ trâu công, không nghĩ đến!


Nguồn: Ngô Văn Phú, Thơ Bạch Cư Dị, NXB Hội Nhà Văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Trâu công đem kéo xe công
Chở đầy cát trắng bờ sông Ngạn về
Vài cân một thạch, nặng ghê
Ngày đêm lầm lũi chẳng hề thở than
Tây Ngũ Môn, đường cái quan
Bóng hoè xanh mát trải toàn cát êm
Bùn đất nào bám được thêm
Ngựa Hữu thừa tướng, yên mềm, chân thon
Cát dày vó ngựa sạch son
Biết chăng trâu kéo cổ còn máu tươi?
Âm dương hoà hợp. Chớ cười!
Muốn trị nước tốt phải người có tâm
Cổ trâu, miếng lót ai cầm?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trâu công,trâu công kéo xe công
Bên bờ sông Ngạn đi chở cát
Một thạch cát
Nặng mấy cân
Kéo sáng kéo chiều làm chi thế?
Chở phía đường tây cửa Ngũ Môn
Dưới tán hoè xanh phơi cát trải
Hôm qua đón mừng Hữu thừa tướng
Sợ vó ngựa người vấy đất lấm
Hữu thừa tướng
Vó ngựa dẫm cát tuy sạch đó
Cổ trâu kéo xe rướm máu đỏ
Hữu thừa tướng
Trị nước cứu dân tài biết bao
Miếng lót cổ trâu chẳng có sao ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trâu công trâu công kéo xe công,
Bờ Ngạn chuyên chở cát bên sông.
Một thạch cát,
Nặng mấy cân?
Sáng chở chiều chở bao nhiêu lần?
Chở về Ngũ môn đường cái tây,
Dưới bóng hoè xanh đê cát bày.
Hôm qua mới đón Hữu thừa tướng,
Ngại đường lấm bùn chân ngựa vướng.
Hữu thừa tướng,
Chân ngựa dẫm cát tuy sạch đó,
Cổ trâu kéo xe dớm máu đỏ.
Hữu thừa tướng,
Có thể giúp người trị nước điều âm dương,
Cổ trâu công rách sao không thương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời