Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/10/2013 13:46

府西池

柳無氣枝力先動,
池有波紋冰盡開。
今日不知誰計會,
春風春水一時來。

 

Phủ tây trì

Liễu vô khí chi lực tiên động,
Trì hữu ba văn băng tận khai.
Kim nhật bất tri thuỳ kế hội,
Xuân phong xuân thuỷ nhất thì lai.

 

Dịch nghĩa

Cây liễu không có sức lực gì, mà cành lay động trước khi gió,
Mặt ao gợn sóng lăn tăn, băng đã tan hết.
Không biết hôm nay sẽ gặp những ai?
Mà gió xuân và nước xuân đã đến cùng một lúc rồi.


Tác giả làm bài này năm 831, khi ông nhậm chức Hà Nam doãn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Liễu không sức mà cành lay trước
Băng đã tan, ao nước lăn tăn
Hôm nay ai sẽ tới thăm ?
Gió xuân và nước mùa xuân tới rồi

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cành liễu yếu mềm trước gió lay
Băng tan ao gợn sóng li ti
Hôm nay chẳng biết cùng ai gặp
Gió mát lồng xuân một lúc về

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Liễu yếu cành mềm trước gió lay,
Mặt ao gợn sóng băng tan ngay.
Hôm nay không biết ai ta gặp,
Gió, nước mùa xuân cùng đến đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành mềm liễu yếu gió lay,
Mặt ao gợn sóng nước đầy băng tan.
Nay không biết gặp ai sang,
Xuân về gió, nước giăng hàng đến đây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời